Neandertalen mintzatzeko gaitasuna gurearen parekoa zela ondorioztatu dute

Neandertalen entzumen-egiturak eta haien eboluzioa aztertuta, ondorioztatu dute

haien entzumena gurearen parekoa zela, eta hitz egiteko gaitasuna ere bazutela.

Mercedes Conde Valverde otoakustika ebolutiboko ikertzaileak gidatu du azterketa

(Alcalako Unibertsitatea), eta, ikerketa-taldean, nazioarteko paleoantropologoak

eta telekomunikazio-ingeniariak aritu dira elkarlanean. 

Aspaldiko eztabaida da neandertalek mintzatzeko gaitasuna izango ote zuten. Izan ere, tresneriak eta egiten zituzten jarduerek (sua, hildakoak lurperatzea) iradokitzen zuten

giza talde haien arteko komunikazioa oso eraginkorra eta konplexua zela.

Baina ikerketa paleontropologikoek, hau da, fosilek, ez zuten neandertalak hitz

egiteko gai zirela erakuts zezakeen frogarik aurkitzen.

Orain, neandertalen entzumena aztertzeko lan honek frogatu du neandertalen

ahozko komunikazioa gurea bezain konplexua zela. Ondorio horretara iristeko,

Atapuercako aztarnategiko

Hezurren Simako bederatzi banakoen eta bost neandertalen entzumen-egiturak

aztertu dituzte, tomografia konputerizatuaren bidez.

Hezurren Simako banakoak

neandertalak baino lehenagokoak

dira, eta 450.000 urte dituzte. Hala, entzumen-egituren eboluzioa

ikertu dute, eta ikusi dute neandertalen gaitasuna gurearen parekoa dela.Informazio iturria:
Inar Ayesta

Iruzkinak