Zer pasako da paperezko zilindro bat plastikosko botila batean sartzenan?

Ikerkerta Galdera:

    Zer pasako zen paperezko zilindro bat plastikosko botila batean sartzenan?


Materiala: 


 • Arkatza edo boligrafo bat 

 • Artaziak

 • Papera

 • Pizgailua

 • Kola

 • Plastikozko botila


Prozedura: 


 1. Papera arkatzaren igunguruan kiribildu

 2. Papera pegatu forma mandentzeko. 

 3. Handiegia egitean badugu obei izango da zati bat moztea

 4. Arkatzarekin zulo bat egin botilaren goikaldean eta beste bat bekaldean.  Goikaldekoa handiago eta bekaldean txikiagoa. 

 5. Paperezko zilindroa goiko zuloan sartu

 6. Paperari su eman pizgailuaren luguntzaz (guraso bati laguntza eskatu).


Behaketa


Bideoa


Ondorioak eta Justifikazioak


    Paperari su ematean, ikusten duguna da, berehala kea botilara nola erortzen den, likidoa balitz bezala.


    Honek dentsitatearen printzipio nagusiak jarraitzen ditu. Kea hairea baino zerratuagoa denez, boteilaren bekaldera prezipitatu egiten da. 


Informazio iturriak


Bideoa 1

Bideoa 2

Bideoa 3

informazio testua 1

Informazio testua 2

Iruzkinak